PHỤ KIỆN TAY NÂNG

PHỤ KIỆN TAY NÂNG

Phụ kiện tay nâng tích hợp trên tủ BẾP CẦN THƠ giúp bạn:

  • Lấy đồ không bị cản trở
  • Đóng mở cực kỳ dễ dàng